CompuGroup Medical > Alla forum > Innehåll > TeamViewer

TeamViewer/RemoteSupport installation

Kör följande program om du blir uppmanad av supporten av använda TeamViewer/RemoteSupport för fjärranslutning:

AnyDesk/CGM Remotesupport agent
Ett alternativ till Teamviewer via CGM´s hemsida och kan hämtas här:
https://remotesupport.cgm.com

TeamViewer support:

TV12_Support.exe

TV14_Support.exe


01/16/2020