REGISTRERING
Fyll i formuläret, klicka sedan på registrera.
Fält markerade med * är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i.
-Användarnamn=
Förnamn Efternamn
* Förnamn:
 
* Efternamn:(Initialer:)Prova först utan initialer. Du får ett meddelende om initialer måste anges.
 
 
* Mottagning, Företagsnamn:
 
* Kundnummer:
Kundnummer hittar du under menyn
"Hjälp" -> "Om Journal III" eller "Om PMO".
Medidockunder hittar sitt kundnr på fakturan.
 
Adress:
 
Postnummer:
 
Ort:
 
* E-postadress:
Personlig E-postadress till mottagningen, företaget.
 
* Telefon:
Inklusive riktnummer
 
Grupptillhörighet:
Kryssa för om du är systemadministratör
 
* Lösenord:
Ange ett lösenord (minst tre tecken). Glöm ej att anteckna ditt lösenord. När du klickar på knappen registrera, krypteras ditt lösenord. Därför är det viktigt att du antecknar ditt lösenord, då CGM ej kan återge ett bortglömt lösenord.
Ditt användarnamn blir: Förnamn Efternamn
Om initial anges blir användarnamnet=Förnamn Initial/er Efternamn
Exempel: Johan Frisk eller Johan K Frisk
-
Klicka på länken för att läsa Regler och information angående registrering/användning av Användarforumet.

Jag har läst och accepterat reglerna för CGM Användarforum *


-
Alla registreringar loggas