Allmänt om PMO-forum och Journal III-forum
CompuGroup Medical AB:s användarforum syftar till kunskapsspridning om våra produkter. Härifrån är det också möjligt att ladda ner de filer du behöver till ditt journalsystem.

Supportärenden hanteras av CompuGroup Medical AB:s supportavdelning och inte via dessa forum.

Forumen är endast tillgängliga för registrerade användare (det vill säga användare av våra programvaror) och är fritt för alla våra kunder med gällande serviceavtal.

Det konto du tilldelas vid registrering, är personligt och kan ej överlåtas till annan person/företag. Du är ansvarig för att ditt användarnamn och lösenord förvaras otillgängligt för obehöriga.

Alla inlägg i diskussionsforumet presenteras med författarens namn eller valt alias. Uppgifter utöver användarens namn, är enbart till för CompuGroup Medical AB.

Förhållningsregler diskussionsforumer

Vi övervakar regelbundet de diskussioner som förs på forumen. Vi lämnar inte någon garanti på att de frågor som ställs alltid besvaras på ett korrekt sätt. Inläggen uttrycker endast författarens åsikter och lösningar. Vi på CompuGroup Medical AB står inte nödvändigtvis bakom de åsikter som publicerats på detta forum och kan ej heller garantera att inlägg rörande vår programvara är korrekta.

§1

Du accepterar genom att använda detta forum, att följa dessa förhållningsregler. Vi på CompuGroup AB måste följa
Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
§2

All form av annonsering eller försäljning av egna varor/tjänster är inte tillåtet. Så kallade "klicklänkar", spam, kedjebrevsverksamhet, pyramidspel, är strängeligen förbjudet. Det är heller inte tillåtet att använda användarforumet som ett medium för att tillgodogöra sig copyrightskyddat material.

§3

Du accepterar även att inte publicera material som är skyddat av internationella upphovsrättslagar och som är skapat av någon annan person än dig själv eller som publicerats på detta forum.

§4

Svordomar och grovt språk undanbedes. Dina inlägg ska hålla en kamratlig ton och ett vårdat språk för allas trevnad.

§5

Allt material i detta forum är skyddat av upphovsrättslagen och ingen förutom upphovsmannen äger rätt att publicera/sprida material, eller delar av material, till annan person eller företag utanför den egna mottagningen/företaget. Om så önskas krävs ett skriftligt tillstånd från upphovsmannen och från ansvariga på CompuGroup Medical AB. Vi på CompuGroup Medical AB äger ej heller rätt att tillåta publicering utanför detta forum utan skriftligt tillstånd från upphovsmannen ifråga.

Övrig information förhållningsregler

CompuGroup Medical AB har rätten att omedelbart radera eller redigera inlägg som strider mot de förhållningsregler som här är beskrivna. I vissa förekommande fall kan även inlägg redigeras om inlägget i fråga upprör flertalet användare.

Vid vissa regelbrott kontaktas användaren för personlig tillsägelse via e-post. Om e-postadressen är ogiltig kommer användarnamnet automatiskt att stängas av.

Alla användare av detta forum uppmanas att anmäla eventuella spamningsförsök, personangrepp eller felaktigheter som kan tänkas uppstå här. Kontakta oss via mail och hänvisa till inlägget. Inlägget i fråga kommer omedelbart att raderas med hänvisning till dessa förhållningsregler.

Mail till redaktionen